Az çok linux(Unix) işletim sistemi ile ilgisi olanlar komut satırını kullanmanın sağladığı gücü bilir. Bizde terminal komutlarını giriş yapalım. Burda temel komutları anlatmayı deneyeceğim. Bende daha öğrenme aşamasında olduğum için hatamız olursa kusuruma bakmayın.

cd

Açılımı Change Directory Türkçe meali ile “Dizin Değiştir”.

  
  cd /Dosya/yolu #=> Yolu verilen dizine götürür.
  cd       #=> Home(ev) dizinine götürür.
  cd ..     #=> Bir üst dizine götürür.

pwd

Açılımı Print Working Directory Türkçe meali ile “Çalışma Dizinini Yazdır”

  
  pwd      #=> İçinde bulunulan dizini gösterir.
  /home/mhmt/Downloads

ls

Açılımı Change Directory Türkçe meali ile “Dizin Değiştir”.

  
  ls      #=> İçinde bulunulan dizindeki dosya ve klasörleri listeler.
  ls -a     #=> Bütün gizli dosyalar ve klasörlerle beraber listeler.
  ls -l     #=> Dosyaların izinlerini, sahiplerini, boyutlarını
         #=> ve son güncellenme tarihlerini ile beraber listeler.
  ls -d     #=> Sadece dizinleri listeler.
  ls -ld    #=> Verilen dizinin bilgilerini listeler.
  ls /dizin   #=> Verilen dizinin içini listeler.

mkdir

Açılımı Make Directory Türkçe meali ile “Dizin Oluştur”.

  
  mkdir dizin      #=> Dizin adlı klasör oluşturur.
  mkdir -p foo/bar/baz #=> İç içe dizinler oluştur.
  

touch

touch verilen isimde dosya oluştur. Eğer dosya varsa günceller.

  
  touch foo.txt     
    

rm

“ReMove” verilen dizin yada dosyayı siler.

 
  rm foo.txt     #=> foo.txt'i siler.
  rm -d        #=> Boş dizini siler.
  rm -f        #=> Dizinin boş yada dolu olmasını umursamaz.
  rm -r        #=> İç içe dizinleri siler.